Marabal dissenya i ofereix un conjunt de formacions intensives reconegudes pel Departament d’Ensenyament al voltant de les arts del cos aplicades a l’Educació, la Salut i la Comunitat. Vol ser un motor de sinergies, intercanvi i reflexió entre professionals d’aquests àmbits i artistes-pedagogs/es a fi de fomentar l’ús i el valor de les arts aplicades en la construcció de la nostra societat.

Ens adaptem a l’actual situació originada pel COVID19, per aquesta raó oferim 3 formacions en format exclusivament on-line. Totes les formacions giren al voltant de les Arts del Cos aplicades a l’Educació, la Salut i la Comunitat.

INICI: 1 Setembre 2020

INSCRIPCIONS OBERTES A PARTIR DEL 1 DE JULIOL. Es poden concertar entrevistes també a partir del 1 de Juliol (online).

* Places limitades a 30 persones

Objectius generals

 • Obtenció de recursos artístics per aplicar en l’educació, la salut i la comunitat.
 • Potenciar el valor i l’ús de les arts aplicades en la societat i les administracions.
 • Reflexió i debat sobre les arts i la cultura aplicada al context socioeducatiu.
 • Fomentar la creació d’aliances, sinèrgies i projectes.

Destinataris

 • Pedagogs, docents, educadors, dinamitzadors socials, monitors, tècnics culturals, psicòlegs, terapeutes, infermers, artistes i persones interessades en les arts aplicades.
 • Entitats i organitzacions i estudiants que vulguin ampliar el seu bagatge professional.

Duració

 • 3 cursos independents d’entre 15 i 40 hores online.

Titulació

 • Certificat en procés de reconeixement pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Avaluació

 • Realització de totes les activitats
 • Avaluació d’aprofitament.
 • Avaluació del grau de satisfacció.
 • Implicació, honestedat i compromís amb la formació i el grup.

Calendari i horaris

1. TEATRE COMUNITARI. Creació col·lectiva per a la convivència transformadora. (40 hores)

2ª edició: del 1 al 28 de setembre (Curs telemàtic en campus virtual i horari flexible)

Professor: Joel Álvarez

Com organitzar i crear un espectacle d’art escèniques amb persones no professionals per acompanyar transformacions individuals i socials? Dirigit al sector de les arts escèniques, socials i educatives, ja siguin estudiants o professionals.

+ informació: descarrega el pdf

2. PERFORMANCE I ARTS AUDIOVISUALS. Possibilitats educatives i terapèutiques de
l’art d’acció online. (15 hores)

2ª edició: 1, 8, 15, 22, 29 de setembre de 18h a 21h (Curs online en directe) – Places limitades a 10 persones.

Professor: Álvaro Prats Bertomeu

Aquesta formació pretén oferir recursos teòrics i pràctics a professionals de l’àmbit de l’educació, la comunitat i les teràpies creatives per a l’acompanyament de persones a través del llenguatge de la Performance, alhora que planteja les possibilitats de les noves tecnologies en aquest sentit.

+ informació: descarrega el pdf

3. EINES TEATRALS PER A L’EDUCACIÓ I LA CONVIVÈNCIA. La creació escènica i l’eina
teatral per la millora de la comunitat educativa i social. (30 hores)

2ª edició: del 9 de setembre al 5 d’octubre de 10h a 20h (Curs telemàtic en campus virtual i horari flexible)

Professor: Joel Álvarez

Formació per adquirir recursos teatrals que permeten la millora de la convivència, conèixer les dinàmiques dels grups, potenciar l’autoestima i l’apoderament, l’expressió d’emocions, la recerca de conflictes i la seva resolució. Per docents, educadors i educadores socials i artistes.

+ informació: descarrega el pdf

Professorat

Álvaro Prats Bertomeu

Coordinador de la formació – Art/Dansaterapeuta. Creador independent, performer, actor i ballarí. Formador en arts aplicades a Educació i Salut. Col·laborador del Màster Integratiu en Artteràpia de Grefart i d’universitats com UdG, EUSES, INEFC. Co-creador del projecte Educació Física Creativa. Llicenciat en Filosofia i Antropologia. Postgrau en Expressió i Comunicació en la Pràctica Socioeducativa. Màster en Artteràpia. Membre de l’Associació d’Artterapeutes Professionals Grefart.

Joel Álvarez

Format en Interpretació i Direcció Teatral, Producció i Gestió Cultural i  en Teatre Social i de les Oprimides.

Ha acompanyant desenes de processos de creació escènica en l’educació formal i no formal des del 2002. Especialitzat en l’acompanyament a grups amb realitats diverses i facilitar la creació a partir de les necessitats i realitats dels grups.

Ha dirigit 12 espectacles comunitaris amb grups de 15 a 50 persones, facilitant l’escriptura compartida, la posada en escena dels diferents recursos escènics i la gestió dels equips artístics. Ha realitzat formacions a formadores per a diverses universitats, fundacions i entitats. 

Combina la tasca artística i de facilitador amb la producció projectes d’art comunitari,  l’organització de jornades i la gestió d’organitzacions sense ànim de lucre.

Preus i condicions

 • Places limitades.
 • Les reserves es fan per ordre estricte de pagament.
 

PREUS

Curs 15 hores: 65 € socis/es* / 80 € no socis/es

Curs 30 hores: 90 € socis/es* / 105 € no socis/es

Curs 40 hores: 115 € socis/es* / 130 € no socis/es

* Quota d’alta de soci/a: 15 € anuals

Pagament

 • Cal fer inscripció prèvia al pagament.
 • Pots pagar per transferència bancària al número de compte ES35 0081 0065 1600 0176 0682 de Banc Sabadell o bé en efectiu a l’oficina de Marabal. Si ho fas a través del banc, recorda indicar el teu nom i el nom del curs al concepte de la transferència.
 • Per resoldre qualsevol dubte, escriu-nos a formacions@marabal.org o truca al mòbil 692 19 53 73 o al fix 93 422 1982 de dilluns a divendres de 17:30 a 20:30 h.
 • No es faran devolucions per causes alienes a l’entitat. Les persones que cancel·lin amb motiu justificat abans del 15 d’agost podran optar a transferir l’import pagat a un altre curs de la mateixa edició de FormArt.

Marabal diseña y ofrece un conjunto de formaciones intensivas reconocidas por el Departamento de Educación acerca de las Artes del Cuerpo aplicadas a la Educación, la Salud y la Comunidad. Quiere ser un motor de sinergias, intercambio y reflexión entre profesionales de estos ámbitos y artistas-pedagogos/as a fin de fomentar el uso y el valor de las artes aplicadas en la construcción de nuestra sociedad.

Nos adaptamos a la actual situación originada por el COVID19, por esta razón ofrecemos 3 formaciones en formato exclusivamente online. Todas las formaciones giran alrededor de las Artes del Cuerpo aplicadas a la Educación, la Salud y la Comunidad.

INICIO: 1 Septiembre 2020

INSCRIPCIONES ABIERTAS A partir del 1 DE JULIO. Se pueden concertar entrevistas también a partir del 1 de Julio (online).

* Plazas limitadas a 30 personas

Objetivos generales

 • Obtención de recursos artísticos para aplicar en la educación, la salud y la comunidad.
 • Potenciar el valor y el uso de las artes aplicadas en la sociedad y las administraciones.
 • Reflexión y debate sobre las artes y la cultura aplicada al contexto socioeducativo.
 • Fomentar la creación de alianzas, sinergias y proyectos.

Destinatarios

 • Pedagogos, docentes, educadores, dinamizadores sociales, monitores, técnicos culturales, psicólogos, terapeutas, enfermeros, artistas y personas interesadas en las artes aplicadas.
 • Entidades y organizaciones y estudiantes que quieran ampliar su bagaje profesional.

Duración

 • 3 cursos independentes de entre 15 a 40 hores online.

Titulación

 • Certificado en proceso de reconocimiento por el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya.

Evaluación

 • Realización de todas las actividades.
 • Evaluación de aprovechamiento.
 • Evaluación del grado de satisfacción.
 • Implicación, honestidad y compromiso con la formación y el grupo.

Calendario y horarios

1. TEATRO COMUNITARIO. Creación colectiva para la convivencia transformadora. (40 horas)

2ª edición: del 1 al 28 de septiembre (Curso telemático en campus virtual y horario flexible)

Profesor: Joel Álvarez

¿Cómo organizar y crear un espectáculo de artes escénicas con personas no profesionales para acompañar transformaciones individuales y sociales? Dirigido al sector de las artes escénicas, sociales y educativas, ya sean estudiantes o profesionales.

+ información: descarga el pdf

2. PERFORMANCE Y ARTES AUDIOVISUALES. Posibilidades educativas y terapéuticas del
arte de acción online. (15 horas)

2ª edición: 1, 8, 15, 22, 29 de septiembre de 18h a 21h (Curso online en directo) – Plazas limitadas a 10 personas.

Profesor: Álvaro Prats Bertomeu

Esta formación pretende ofrecer recursos teóricos y prácticos a profesionales del ámbito de la educación, la comunidad y las terapias creativas para el acompañamiento de personas a través del lenguaje de la Performance, a la vez que plantea las posibilidades de las nuevas tecnologías en este sentido.

+ información: descarga el pdf

3. RECURSOS TEATRALES PARA La EDUCACIÓN Y LA CONVIVENCIA. La creación escénica y la herramienta
teatral para la mejora de la comunidad educativa y social. (30 horas)

2ª edición: del 9 de septiembre al 5 de octubre de 10h a 20h (Curso telemático en campus virtual y horario flexible)

Profesor: Joel Álvarez

Formació para adquirir recursos teatrales que permiten la mejora de la convivencia, conocer las dinámicas de los grupos, potenciar la autoestima y el apoderamiento, la expresión de emociones, la investigación de conflictos y su resolución. Para docentes, educadores y educadoras sociales y artistas.

+ información: descarga el pdf

Docentes

Álvaro Prats Bertomeu

Coordinador de la formación – Arte/Danzaterapeuta. Creador independiente, performer, actor y bailarín. Formador en artes aplicadas a Educación y Salud. Colaborador del Máster Integrativo en Arteterapia de Grefart y de universidades como UdG, EUSES, INEFC. Co-creador del proyecto Educación Física Creativa. Licenciado en Filosofía y Antropología. Posgrado en Expresión y Comunicación en la Práctica Socioeducativa. Máster en Arteterapia. Miembro de la Asociación de Arteterapeutas Profesionales Grefart.

Joel Álvarez

Formado en Interpretación y Dirección Teatral, Producción y Gestión Cultural y en Teatro Social y de las Oprimidas.

Ha acompañando decenas de procesos de creación escénica en la educación formal y no formal desde el 2002. Especializado en el acompañamiento a grupos con realidades diversas y facilitar la creación a partir de las necesidades y realidades de los grupos.

Ha dirigido 12 espectáculos comunitarios con grupos de 15 a 50 personas, facilitando la escritura compartida, la puesta en escena de los diferentes recursos escénicos y la gestión de los equipos artísticos. Ha realizado formaciones a formadoras para varias universidades, fundaciones y entidades.

Combina la tarea artística y de facilitador con la producción proyectos de arte comunitario, la organización de jornadas y la gestión de organizaciones sin ánimo de lucro.

Precios y condiciones

 • Plazas limitadas.
 • Las reservas se hacen por orden estricto de pago.
 

PRECIOS

Curso 15 horas: 65 € socios/as* / 80 € no socios/as

Curso 30 horas: 90 € socios/as* / 105 € no socios/as

Curso 40 horas: 115 € socios/as* / 130 € no socios/as

* Cuota de alta de socio/a: 15 € anuales

Pago

 • Hay que hacer preinscripción previa al pago.
 • Puedes pagar por transferencia bancaria al número de cuenta ES35 0081 0065 1600 0176 0682 de Banco Sabadell o bien en efectivo a la oficina de Marabal. Si lo haces a través del banco, recuerda indicar tu nombre y el nombre del curso al concepto de la transferencia.
 • Para resolver cualquier duda, escríbenos a formacions@marabal.org o llama al móvil 692 19 53 73 o al fijo 93 422 1982 de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 h.
 • No se harán devoluciones por causas ajenas a la entidad. Las personas que cancelen con motivo justificado antes del 15 de agosto podrán optar a transferir el importe pagado en otro curso de la misma edición de FormArt.
Close Menu