Dansa, Processos creatius, Artteràpia, Dansateràpia per a l’Educació, Salut i Comunitat . Proposem  4 primers intensius de formació per aplicar a entorns educatius, terapèutics i comunitaris. Es pot cursar 1, 2, 3 o tots el cursos. Tenen un fil conductor entre ells, també es poden fer de manera independent. :

DANSA I PROCÉS CREATIU.  Sentir, descobrir, crear.

ARTTERÀPIA TRANSDISCIPLINÀRIA. La Xarxa dels llenguatges artístics per a la creació i la salut.

DANSATERÀPIA. Dansar entre el visible i l’invisible

DANSA LLIURE (Malkovsky):  L’ona que ens respira

Partint d’un enfocament integratiu del cos com a unitat bio-psico-social, aquestes formacions pretenen facilitar recursos tècnics i metodològics de la dansa  i l’artteràpia per acompanyar a persones en els seus processos vitals.

Objectius Generals

 • Integrar recursos tècnics, teòrics i metodològics de la dansa,  l’artteràpia i la dansateràpia per aplicar en entorns educatius, terapèutics i comunitaris.
 • Aprofundir en els processos creatius, la seva metodologia oberta per aplicar a l’educació i la salut.
 • Afavorir la pràctica reflexiva i la maduració professional de les persones que treballen en aquests àmbits.

 • Oferir un espai-temps per a que els alumnes puguin experimentar un procés de creació artística acompanyat.

 • Assolir la integració de diferents llenguatges artístics per poder aplicar als entorns i amb col·lectius respectius.

 • Promoure una visió integrativa del cos que contempli aspectes biològics, psicològics i socials.
 • Fomentar el canvi d’individus passius a individus actius, creatius i responsables amb la seva educació i la seva salut.

Duració

 • 4 cursos de 15 hores cadascun. Es pot cursar 1, 2, 3 o tots el cursos. Tenen un fil conductor entre ells però es poden fer de manera independent.

Certificació

 • Certificat de realització del curs o dels cursos.

Lloc

 • Sala la Salamandra. Carrer Burgos 55, Barcelona. Prop de plaça de Sants. Metro L1. L3. L8. Renfe. Mapa

Avaluació

 • Assistència mínima del 85% d’hores.
 • Realització de les memòries creatives.

CURSOS, CALENDARI I HORARIS

CURSOS 15 h: Dissabte 10 a 14h i 15:30 a 18:30h / Diumenge 10 a 14 + 4 hores no presencials per elaboració de la memòria creativa.

Curs 1. DANSA I PROCÉS CREATIU.  Sentir, descobrir, crear. Cap de Setmana 23 i 24 d’Octubre 2021.  Núria Banal Farré

En dansar descobrim noves maneres de viure, veure i comprendre el món. Proposem la dansa com a llenguatge artístic, educatiu i terapèutic accessible a tothom. Una experiència integral on totes les capacitats es posen en acció, que ens  acompanya des dels primers als darrers moments de la vida….

MÉS INFO

Curs 2. DANSA LLIURE (Malkovsky):  L’ona que ens respira.  Cap de setmana 19 i 20 de febrer. Núria Banal

Explorarem alguns dels principis de moviment de la disciplina de la Dansa lliure,  propers als de la tècnica Feldenkrais, el Qi gong i d’altres disciplines.  Es tracta de trobar com alè, moviment, música, sentir poden formar un tot. Com podem dansar sense fer

MÉS INFO

Curs 3.  DANSATERÀPIA. Dansar entre el visible i l’invisible. Cap de setmana 12 i 13 de març del 2022.  Núria Banal Farré i Maria Amparo Navarro.

Visible i invisible són una mateixa realitat i sovint no en som conscients. Amb la dansa ampliarem la nostra presència a la realitat visible, perceptible: cos propi i de l’altre, espai, elements de l’entorn, sons, olors… I a la realitat invisible, els moviments interns i externs que ens mouen; l’imaginari, els patrons de moviment i emocions inconscients; l’aire, el so del silenci…

MÉS INFO

 

Curs 4. ARTTERÀPIA TRANSDISCIPLINÀRIA. La Xarxa dels llenguatges artístics per a la creació i la salut. Cap de setmana 26 i 27 de març. Maria Amparo Navarró i Núria Banal.

Un recorregut que utilitza la metodologia de la transposició creativa de llenguatges.  Des de la presencia en el cos explorarem i transformarem creativament els nostres enigmes entreteixint les diferents arts. Treballa de Sala i a l’espai públic…

MÉS INFO

Preus i condicions

1 CURS de 15 hores: 75 € – socis/es // 90 € *

MÉS D’UN CURS: 5% DESCOMPTE a partir del segon.

DESCOMPTE 10% pel pagament íntegre dels 4 cursos

 * Inclou carnet de soci/a: 15€ anuals, només cal pagar-lo un cop.

 • Suplement de material a alguns cursos
 • Tots els cursos tenen places limitades a 12 persones.
 • Les reserves es fan per ordre estricte de pagament.

 

 

 

Pagament

 • Cal fer inscripció prèvia al pagament.
 • Pots pagar per transferència bancària al número de compte ES35 0081 0065 1600 0176 0682 de Banc Sabadell,  recorda indicar el teu nom i el nom del curs al concepte de la transferència.
 • Per resoldre qualsevol dubte, escriu-nos a formacions@marabal.org o truca al mòbil 692 19 53 73 de dilluns a divendres de 11 a 14 i de 17:30 a 19:30 h.
 • No es faran devolucions per causes alienes a l’entitat. Les persones que cancel·lin amb motiu justificat 15 abans del l’inici del curs podran optar a transferir l’import pagat a un altre curs de la mateixa edició .
Close Menu