Dansa, Processos creatius, Artteràpia, Dansateràpia per a l’Educació, Salut i Comunitat . Proposem  4 primers intensius de formació per aplicar a entorns educatius, terapèutics i comunitaris. Es pot cursar 1, 2, 3 o tots el cursos. Tenen un fil conductor entre ells, també es poden fer de manera independent. :

DANSA I PROCÉS CREATIU.  Sentir, descobrir, crear.

ARTTERÀPIA TRANSDISCIPLINÀRIA. La Xarxa dels llenguatges artístics per a la creació i la salut.

DANSATERÀPIA. Dansar entre el visible i l’invisible

DANSA LLIURE (Malkovsky):  L’ona que ens respira

Partint d’un enfocament integratiu del cos com a unitat bio-psico-social, aquestes formacions pretenen facilitar recursos tècnics i metodològics de la dansa  i l’artteràpia per acompanyar a persones en els seus processos vitals.

Objectius Generals

 • Integrar recursos tècnics, teòrics i metodològics de la dansa,  l’artteràpia i la dansateràpia per aplicar en entorns educatius, terapèutics i comunitaris.
 • Aprofundir en els processos creatius, la seva metodologia oberta per aplicar a l’educació i la salut.
 • Afavorir la pràctica reflexiva i la maduració professional de les persones que treballen en aquests àmbits.

 • Oferir un espai-temps per a que els alumnes puguin experimentar un procés de creació artística acompanyat.

 • Assolir la integració de diferents llenguatges artístics per poder aplicar als entorns i amb col·lectius respectius.

 • Promoure una visió integrativa del cos que contempli aspectes biològics, psicològics i socials.
 • Fomentar el canvi d’individus passius a individus actius, creatius i responsables amb la seva educació i la seva salut.

Duració

 • 4 cursos de 15 hores cadascun. Es pot cursar 1, 2, 3 o tots el cursos. Tenen un fil conductor entre ells però es poden fer de manera independent.

Certificació

 • Certificat de realització del curs o dels cursos.

Lloc

 • Sala la Salamandra. Carrer Burgos 55, Barcelona. Prop de plaça de Sants. Metro L1. L3. L8. Renfe. Mapa

Avaluació

 • Assistència mínima del 85% d’hores.
 • Realització de les memòries creatives.

CURSOS, CALENDARI I HORARIS

CURSOS 15 h: Dissabte 10 a 14h i 15:30 a 18:30h / Diumenge 10 a 14 + 4 hores no presencials per elaboració de la memòria creativa.

Curs 1. DANSA I PROCÉS CREATIU.  Sentir, descobrir, crear. Cap de Setmana 23 i 24 d’Octubre 2021.  Núria Banal Farré

En dansar descobrim noves maneres de viure, veure i comprendre el món. Proposem la dansa com a llenguatge artístic, educatiu i terapèutic accessible a tothom. Una experiència integral on totes les capacitats es posen en acció, que ens  acompanya des dels primers als darrers moments de la vida….

MÉS INFO

 Curs 2. ARTTERÀPIA TRANSDISCIPLINÀRIA. La Xarxa dels llenguatges artístics per a la creació i la salut. Cap de setmana 20 i 21 de novembre. Maria Amparo Navarró i Núria Banal.

Un recorregut que utilitza la metodologia de la transposició creativa de llenguatges.  Des de la presencia en el cos explorarem i transformarem creativament els nostres enigmes entreteixint les diferents arts. Treballa de Sala i a l’espai públic…

MÉS INFO

Curs 3.  DANSATERÀPIA. Dansar entre el visible i l’invisible. Cap de setmana 29 i 30 de gener del 2022.  Núria Banal Farré i Maria Amparo Navarro.

Visible i invisible són una mateixa realitat i sovint no en som conscients. Amb la dansa ampliarem la nostra presència a la realitat visible, perceptible: cos propi i de l’altre, espai, elements de l’entorn, sons, olors… I a la realitat invisible, els moviments interns i externs que ens mouen; l’imaginari, els patrons de moviment i emocions inconscients; l’aire, el so del silenci…

 

Curs 4. DANSA LLIURE (Malkovsky):  L’ona que ens respira.  Cap de setmana 19 i 20 de febrer. Núria Banal

Explorarem alguns dels principis de moviment de la disciplina de la Dansa lliure,  propers als de la tècnica Feldenkrais, el Qi gong i d’altres disciplines.  Es tracta de trobar com alè, moviment, música, sentir poden formar un tot. Com podem dansar sense fer esforços innecessaris i alliberar-nos de patrons restrictius.

MÉS INFO

Preus i condicions

1 CURS de 15 hores: 75 € – socis/es // 90 € *

MÉS D’UN CURS: 5% DESCOMPTE a partir del segon.

DESCOMPTE 10% pel pagament íntegre dels 4 cursos

 * Inclou carnet de soci/a: 15€ anuals, només cal pagar-lo un cop.

 • Suplement de material a alguns cursos
 • Tots els cursos tenen places limitades a 12 persones.
 • Les reserves es fan per ordre estricte de pagament.

 

 

 

Pagament

 • Cal fer inscripció prèvia al pagament.
 • Pots pagar per transferència bancària al número de compte ES35 0081 0065 1600 0176 0682 de Banc Sabadell,  recorda indicar el teu nom i el nom del curs al concepte de la transferència.
 • Per resoldre qualsevol dubte, escriu-nos a formacions@marabal.org o truca al mòbil 692 19 53 73 de dilluns a divendres de 11 a 14 i de 17:30 a 19:30 h.
 • No es faran devolucions per causes alienes a l’entitat. Les persones que cancel·lin amb motiu justificat 15 abans del l’inici del curs podran optar a transferir l’import pagat a un altre curs de la mateixa edició .
Close Menu