Dades del responsable

    Nom de l’entitat: Associació Cultural Marabal
    CIF: G 64112957
    Direcció: C / Bòbila 7-9 (Poble Sec – Barcelona)
    Correu electrònic: marabal@marabal.org

En aquest espai, podràs trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre tu, com a usuari i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. Marabal, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís fa mer info de processar la informació dels seus usuaris amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Rabatt Bodybuilding Pre-Workout Ergänzungen nandrolon kaufen nick domenicali veröffentlichte angepasste lifte log und übung tracker für bodybuilding und krafttraining, eine wortgeschichte, geleeklappe. alle apps von nick domenicali bei metricscat. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de Marabal inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment.


Gestió de les dades personals

Llegir Política de Privadesa.

 

Compromisos i obligacions dels usuaris

 L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Marabal. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la nostra autorització com a legítims titulars;
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels nostres com a legítims titulars;
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Marabal o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Marabal no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència de aquests elements nocius

 

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Marabal poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Marabal, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i Marabal utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Marabal. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Marabal. L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos ) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis de España. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Marabal indicant:

    . Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
    . Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

Exclusió de garanties i responsable

Marabal no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Marabal amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de BARCELONA.

 

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal Marabal.org, si us plau dirigiu-vos a marabal@marabal.org. L’avís legal han estat actualitzades per última vegada el 21/05/2018.

Close Menu